Время намаза

Намаз уақыты / Время намаза

Дінтану бұрышы

Зайырлы мемлекет және дін қатынастары: теориясы мен ...

Ғылыми-талдамалық материалда мемлекет пен дін қатынасы дамуы мен оның кезеңдері, «зайырлы мемлекет» ұғымы, оның тұжырымдамалық негіздемесі, классификациясы мен шетелдік тәжірибесі, Қазақстан үшін дәстүрлі діндердегі...

Ибн Араби

РИЗАЭТДИН ФАХРЕТДИН IV часть из сборника посвященных видным и известным имамам ислама. Эта часть посвящена биографии и деятельности великого имама Ибн Араби. Скачать: Ибн Араби    

Заманауи елдердегі мемлекет – дін қатынасының ұлттық ерекшеліктері

Кез келген қоғамдағы дін мен саясаттың арақатынасына сол қоғамның тарихи және ұлттық жағдайлары мен ерекшеліктері ықпал ететіні сөзсіз. Дін мен саясаттың қарым-қатынастарына нақты қоғамда...

Зиялының бacты қacиеті – діндaрлық

(немеcе діндaрлық пен діншілдіктің aйырмacы) Әулие бaбaмыз Мөңке би оcыдaн 4 ғacыр бұрын «...Ертеңіңе cенбейтін күнің болaды, aлaшұбaр тілің болaды, дүдәмәлдaу дінің болaды; Тaпқaнын «олжa»...

Қазақстандағы киелі жерлердің өзара сабақтастығы

Авторлар: Ф.Б. Камалова, Н.Ж. Байтенова, Ж.О. Кантарбаева, Г.А. Абдуразакова Мақалада Қазақстан территориясының киелі жерлерін жан-жақты зерттеу барысында өзара сабақтастығы айқындалып, олардың негізгі түп-тамырының бірегей екендігі қарастырылады....

Қожа А.Ясауи және М.Х. Дулати шығармашылығындағы рухани үндестік

Қожа Ахмет Ясауи және Мұхаммед Хайдар Дулати шығармашылығын-дағы рухани үндестік. – Тараз: Тараз университеті, 2017. – 150 б. ISBN 978-9965-890-56-7. 2016 жыл – рухани мәдениетіміздің...

ИСЛАМ ФОБИЯСЫ ЖӘНЕ СТЕРЕОТИПТЕР

Ислам фобиясы және стереотиптер: монография / Б. Сатершинов ; жалпы ред. басқ.: З. К. Шаукенова, С. Е. Нұрмұратов ; ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және...

ИСЛАМ ФОБИЯСЫ ЖӘНЕ СТЕРЕОТИПТЕР

Ислам фобиясы және стереотиптер: монография / Б. Сатершинов ; жалпы ред. басқ.: З. К. Шаукенова, С. Е. Нұрмұратов ; ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және...

Қазақтың ағартушылық философиясы

Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін). Қазақтың ағартушылық философиясы / З.К. Шәукенова және С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану...
«Дінтану» пәні бойынша материалдар жинағы

«Дінтану» пәні бойынша материалдар жинағы

Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі қырлары: оқыту семинары материалдарының жинағы / Основные аспекты государственной политики Республики Казахстан в сфере религии: сборник материалов...

Көп қаралғандар

Соңғы жарияланымдар