Автор: Сатыбалдиева. А.

Ақида ағымдары: Монография – Астана: «Рухани құндылықтарды қолдау қоры» корпоративтік қоры, 2018. – 174 б., «Қазақстандық исламтану мектебін дамытуға қатысты зерттеу жұмыстарын жүргізу» тақырыбы бойынша грант аясында жарық көрген монографияның 9 томы.
ISBN 978-601-80766-5-7

Кітап Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ жүргізген грант аясында жарық көріп отыр. Кітапта жарық көрген материалдар Грант берушінің көзқарасы болып табылмайды.

Жүктеп алу: Ақида ағымдары