В светском обществе должна допускаться только такая религиозная деятельность, которая не вступает в противоречие с конституционными правами, в том числе на свободу совести и вероисповедания.

Религиозные представления приверженцев той или иной религии, которые оказывается несовместимыми с этими принципами, подпадают под термин «религиозный экстремизм».

Максатбек Каиргалиев, редактор духовно-просветительского портала «Muslim.kz»

5 ПІКІР

  1. Религиозный экстремизм напрямую связан с религиозными организациями. Многие религиозные организации лишь прикрываются своим влечением к религии, а на самом деле пропагандируют свои интересы, контролируя сознание человека, разрушают его как личность, тем самым нарушают права человека, разрушают семейную этику, возбуждают распри на религиозной основе, ограничивают или лишают человека конституционных прав

  2. Ресей маманы Г. Мирский айтады: «Экстремизм және терроризм өте тығыз және өте жақын құбылыстар, бірақ олардың арасында автоматты байланыс жоқ: егер әрбір террорист – экстремист екені белгілі болса, онда әрбір экстремист –  террорист екені қате пікір». Діни экстремизм қоғам мен мемлекеттің арасын ашу үшін келеді. Мақсаттары конституцияға, азаматтардың мүдделерінің сақталуына қайшы келеді.

  3. Діни-экстреминалдық бағытын ұстанатын партиялар жылдан-жылға біздің елдің азаматтарын өз қатарларына өсіп келеді. Экстремистік әдебиеттердің таратылуы да көбеюде. Жазаларын өтеу орындарында отырған адамдар арасында да үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, бостандыққа шыққан адамдар осы ұйымдардың қатарын толтыруда.

  4. Зайырлы қоғамда конституциялық құқықтарға, адамның ар-ождан мен діни сенім бостандығына қайшы келмейтін осындай діни қызметке ғана рұқсат етілуі керек деп есептеймін.Осы қағидаларға сәйкес келмейтін белгілі бір дінді ұстанушыларға тыйым салып, қадағалау жұмыстарын үнемі өткізіп отыру керек.

  5. Идеология, көзқарастарды ажырата алатын діни сауаттылық қажет. Сондықтан білімсіз ештеңе шешілмейтіндей.

Написать отзыв