Ислам фобиясы және стереотиптер: монография / Б. Сатершинов ; жалпы ред. басқ.:

З. К. Шаукенова, С. Е. Нұрмұратов ; ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану ин-ты. – Алматы : ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану ин-ты, 2014. – 151 б. – Библиогр.: 146-151 б. . – 500 экз. – ISBN 978-601-304-033-2 : Б. ц.

Краткая характеристика работы: Монографияда дүниетанымдық дискурстық сана ретіндегі ислам фобиясы және мұсылмандарға қатысты стереотиптер зерттеледі. Жалпы діни дүниетаным мен исламдық дүниетаным сәйкесінше дінтанулық және исламтанулық қырынан талданады. Исламофобия құбылысы тарихи және қазіргі заман тұрғысынан талқыланып, исламға таңылған стереотиптердің орынсыздығы діни қайнарлар арқылы дәлелденеді. Қазақстандағы зайырлы және діни сұхбаттық дискурс қоғамдағы ксенофобия мен исламофобияға қарсы қойылады.
Область применения: Кітап ислам ілімі мен мәдениеті қызықтыратын мамандар мен барша оқырмандарға, гуманитарлық бағыттағы жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, магистранттары мен докторанттарына арналады

Жүктеп алу: «Ислам фобиясы және стереотиптер»

 

Пікір жазу