Балалар әдебиеті – барша әдебиеттің баспалдағы. Ұлттың болмысын, тарихы мен салт-дәстүрін әдебиет арқылы қабылдаған ұрпақтан саналы тұлға шығары анық. Адам білімді кез келген жасында ала алады. Ал, ұлттық тәрбиені жастайынан бойына сіңіре алмаса, кейін оны жанына серік етуі қиын.

Пікір жазу