Қазіргі әлемдегі діндер эволюциясы

    1384

    Оқу құралында «Қазіргі әлемдегі діндер эволюциясы» курсы шеңберіндегі негізгі мҽселелер – ҽлемдік діндердің эволюциялық тарихын зерттеу, ҒТР-ның дінге ҽсері, дін мен мемлекет қарым-қатынасы, плюрализм жағдайындағы дін эволюциясы, діни фундаментализм, сакрализация, секуляризм жҽне клерикализация үрдісі, діндегі модернизм мен экуменизм ұғымы т.б. мҽселелер маңызды тақырыптық талдау ҽдісімен қорытындыланған.

    Ұсынылып отырылған еңбек жоғары оқу орындарының студенттеріне, жалпы оқырман қауымға арналған.

    Жүктеп алу: Қазіргі әлемдегі діндер эволюциясы