Автор: Оңғаров Е.А.
O 61 Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары – Алматы : «Көкжиек»
баспасы, 2013.– 272 б.
ISBN 978-601-7271-94-7

Пікір жазу